Раководење

Надзорен одбор

 • г. Габор Лехел

  претседател на Надзорниот одбор

 • г. Андреја Јосифовски

  член на Надзорниот одбор

 • г. Рајнхард Гојер

  член на Надзорниот одбор

 • г. Михаел Маг. Хаг

  член на Надзорниот одбор

 • г. Волфганг Печко

  член на Надзорниот одбор

Управен одбор

г. Бошко Андов

претседател на Управниот одбор

генерален менаџер

г-ѓа Весна Ѓорчева

член на Управниот одбор

прием во осигурување и штети

г. Ристо Секуловски

член на Управниот одбор

корпоративно право и ИТ

Менаџерски тим

г-ѓа Јасминка Илиева

менаџер за прием во осигурување

г-ѓа Татјана Димов

менаџер за спорови по штети и регреси

г-ѓа Маргарета Поповска-Гошева

менаџер за финансии

г-ѓа Весна Богдановска

менаџер за човечки ресурси

г-ѓа Кевсер Лаличиќ

менаџер за информатичка технологија

г-ѓа Татјана Ансарова-Јовановска

менаџер за интерна ревизија

г. Зоран Тодоровски

менаџер за вонсудски штети

г. Зоран Алексовски

регионален менаџер за продажба

г. Марјан Оручоски

регионален менаџер за продажба

г. Филип Мешков

менаџер за неагентска продажба

Powered by CouchCMS