Продажна мрежа
и подружници

Осигурување Македонија е посветена на професионална поддршка на своите претставници од продажбата. Фокусирани сме на ефикасна услуга на нашите клиенти. Оттаму сме постојано активни во развојот на нашите продукти, административната поддршка и услуга за нашите продажни тимови.

Нудиме многу видови производи и услуги од осигурување кои се достапни преку нашите канцеларии во повеќе сите градови во Македонија. Нашата активна мрежа на агенти за осигурување е постојано во движење и низ целата територија на државата. Можете да одберете од понудата на брокерите како и да се одлучите за осигурување преку нашите надворешни застапници.

Нашите продажни тимови се стручни, ефикасни и градат постојани и професионални контакти со нашите клиенти. Преку постојан развој на осигурителната понуда и најмодерна обука за нашите претставници, остануваме ваш прв избор за осигурување.

Овде може да го симнете Регистерот

македонија осигурување

Подружници на Осигурување Македонија а.д Скопје,
Виена Иншуренс Груп Експозитура

Powered by CouchCMS