Пријава за
штета

Имате штета и треба да пополните пријава

Имате штета и треба да пополните пријава. Знаеме дека преживувате тешки моменти и имаме разбирање за тоа. Нашиот тим за штети е тука најефикасно да ја процесира пријавата и соодветно да постапи во оваа ситуација.


Изјава за одредување корисник на осигурените суми
Изјава за повреда
Изјава за сообраќајна незгода
Пријава за штета во домашен и мегународен транспорт одговорност на превозникот
Пријава за штета за автомобилска одговорност
Пријава за штета за каско осигурување
Пријава за штета за осигурување на домаќинство
Пријава за штета за осигурување транспорт
Пријава за штета каско делумна штета кршење стакло
Пријава за штета на машини и апарати
Пријава за штета на стакло од кршење
Пријава за штета од досигурување на странски средства за плаќање од фалсификат
Пријава за штета од одговорност
Пријава за штета од осигурување на пловни објекти
Пријава за штета од патничко осигурување
Пријава за штета од провална кражба и разбојништво
Пријава за штета осигурување лица од несреќен случај незгода од физички напад
Пријава за штета осигурување на лица од несреќен случај незгода
Пријава пожар и некои други опасности
Powered by CouchCMS