Осигурување индустрија

македонија осигурување

Со понудата за осигурување на имот во индустрија, обезбедуваме сеопфатни покритија за градежните објекти, машини, залихи, опрема и мебел во производствените дејности.

Со децениското искуство во областа на осигурување на комплексните индустрии и ризици, преку соодветно снимање на ризикот вие имате сигурен партнер за континуитет на вашиот бизнис и инвестиција.

Понудата опфаќа

  • Осигурување од пожар и други опасности
  • Осигурување од провална кражба и разбојништво
  • Осигурување машини од кршење
  • Осигурување на залихата на репроматеријали, полупроизводи и готови производи
  • Осигурување од прекин на работа
  • Осигурување на електронската опрема
 

Прочитајте повеќе за можностите за колективно осигурување на вработените овде

Прочитајте повеќе за можностите за осигурување на возниот парк овде

Овде може да ја погледнете брошурата.

За детално објаснување на ризиците и покритијата во изборот на полиси ќе ви помогнат нашите агенти, застапници и брокери. Јавете се на 3 115 188 или на info@insumak.mk.

Powered by CouchCMS